دوشنبه 4 تير 1403

به سایت بيستمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان خوش آمدید


پایان بیستمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان

برگزیدگان بیستمین تجسمی جوانان معرفی شدند ( گزارش اختتامیه )    


افتتاحییه بیستمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان


علی آباد کتول ... استان گلستان ... 1392/06/02جهت مشاهده سایر عکس های جشنواره جوانان، به
گزارش تصویری مراجعه نمایید