جمعه 29 تير 1403
دکتر بلخاری در نشست حکمت هنر اسلامی در جشنواره جوانان بازگشت

دکتر بلخاری در نشست حکمت هنر اسلامی در جشنواره جوانان:

در قلمرو هنر به شدت به نظریه پردازی و ایده پردازی نیاز داریم

 

دکتر حسن بلخاری در نشست حکمت هنر اسلامی در نخستین روز بیستمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان سخنرانی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز هنرهای تجسمی، بلخاری در این نشست گفت: در قلمرو هنر به ویژه هنر اسلامی به شدت به ایده پردازی و نظریه پردازی نیاز داریم. هنرمندان جوان می بایست در کنار خلاقیت های تکنیکی برای ذوق و ایده تلاش کنند.

بلخاری با اشاره به نقش ایرانیان در هنر افزود: بدون تردید ردپای ایرانیان در قلمرو شهود هنر جهان اسلام و پرورش خلاقیت های هنری حتی در اروپا دیده می شود.

وی ادامه داد: خلاقیت در قلمرو هنر به تبعیت خلاقیت در ایده پردازی تعریف می شود و ماندگاری هنر در معناست. در واقع خلاقیت آثار هنری که سبب ماندگاری می شود محصول ایده هاست نه تکنیک ها، البته منظور از این حرف کاستن اهمیت تکنیک نیست اما اسرار پایایی و ماندگاری در معناست.

بلخاری در ادامه گفت:با این توضیح در هنر آنکه ایده داشته باشد هنرمند است. فرم نیز به تبع معناست که تعبیر می شود، حتی فرمالیست ها نیز که فرم راهنر می دانند، معنا را مورد توجه قرار دادند و به فرم معنادار در فرمالیسم رسیدند.

بلخاری با اشاره به فلسفه هنر و حکمت اسلامی گفت: ابزار فلسفه ورزی عقل است اما در قلمرو حکمت ابزار درک، عقل متصل به دل است. بنابراین در فلسفه اسلامی حکمت هنر به جای فلسفه هنر به کار می رود و این به معنی رسیدن به مرتبه بالاتر از فلسفه است. هر چه ذهن خودآگاه عقل معاش قدش در هنر کوتاهتر باشد، هنرمند خلاق تر است.

وی درباره شمایل نگاری در هنر گفت: در هندوییسم و مسیحیت تجسد وجود دارد که خدا به صورت بصری در می آید اما هنوز در هنر اسلامی شمایل نگاری نداریم.

بیستمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان سه شنبه پنجم شهریورماه در علی آباد کتول به کار خود پایان می دهد.

تاريخ خبر:  1392/06/02