دوشنبه 4 تير 1403
گزارش تصویری جشنواره
افتتاحیه جشنواره ... 1392/06/02    

    

  

حضور در گلزار شهدا 
... 1392/06/02

    

    

    

    


بازدید از محل برگزاری کارگاه های آموزشی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد) ... 1392/06/01    ورود هنرمندان و اساتید به گرگان
 ... 1392/06/01