شنبه 5 خرداد 1403
جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي جوانان به برنامه ثابت نياز دارد بازگشت

دبير بيستمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي جوانان:

جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي جوانان به برنامه ثابت نياز دارد

جلسه ستاد برگزاري بيستمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي جوانان با حضور مدير كل هنرهاي تجسمي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي مركز هنرهاي تجسمي، اصغر امير نيا؛ مديركل هنرهاي تجسمي با تاكيد بر اهميت جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي جوانان گفت: جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي جوانان رويدادي است كه فرصت حضور جوانان را از سراسر كشور و از ديگر كشورها براي رقابت هنري فراهم مي كند و بستري براي شناسايي استعدادهاي جوان است.

اميرنيا اظهار اميدواري كرد با همكاري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان گلستان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي  و ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ها بيستمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي جوانان با قوت و كيفيت مناسب برگزار شود.

غلامرضا منتظري؛ مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان گلستان و دبير بيستمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي جوانان نيز در اين جلسه گفت: سياست و برنامه ثابت و مشخص به توسعه و پيشرفت جشنواره در هر دوره كمك مي كند و جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي جوانان نيز مي بايست با برنامه ثابت تداوم يابد تا آسيب نداشته باشد.

آقا نوري؛ مديركل همكاري فرهنگي، هنري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي نيز در اين جلسه گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و رايزني هاي فرهنگي كشورمان در ديگر كشورها همكاري لازم را با بيستمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي جوانان دارند.

سعيد فلاح فر؛ دبير هنري بيستمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي جوانان نيز دراين جلسه گفت: اين جشنواره فرصتي براي حضور هنرمندان جوان و استان ها است وقرار است به همه استان ها توجه داشته باشد بنابراين ضرورت دارد امكان حضور براي هنرمندان جوان از همه استان ها درجشنواره فراهم مي شود.

عبدالرحيم سياهكارزاده؛ رييس موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر، مسعود زنده روح كرماني؛ دبير اجرايي بيستمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي  جوانان، امامي؛ معاون اداره كل فرهنگ و ارشاداسلامي استان گلستان و حسين ضميري؛ مسوول دبيرخانه جشنواره دراين جلسه حضور داشتند.

بیستمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان برای جوانان 16 تا 25 سال برگزار می شود و هنرمندان جوان متولد اول شهریور 1368 تا اول شهریور 1377 می توانند برای شرکت در تا 31 تیر ماه در سايت جشنواره به نشاني www.yafestival.ir ثبت نام كنند و آثار خود را ارسال كنند.

بيستمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي جوانان از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و ادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ها شهریور ماه سال جاری در استان گلستان برگزار می شود. 

 روابط عمومی    

مرکز هنرهای تجسمی

 

تاريخ خبر:  1392/04/31