دوشنبه 4 تير 1403
پیام وزیر به جشنواره جوانان بازگشت

هوالمصور

 همواره هنر بستر و فضايي مي خواهد تا خلاقيت و نوآوري در آن تجلي يابد؛ در ايران اسلامي امروز با پشتوانه پربار و درخشان فرهنگي استعدادها و خلاقيت هايي نهفته است كه بر ما تكليف و تأكيد مي كند بستر و زمينه مساعدي براي شناسايي، رشد و بالندگي آنها تأمين كنيم.

   جوانان سرزمين ما در عرصه هاي گوناگون علم، ورزش و بويژه هنر شايستگي سرآمدي و پيشتازي را در جهان دارند. اما در هنر اتكا بر پيشينه فرهنگي، هنري غني و روحيه جستجوگر و خلاقانه مشخصه هاي ممتازي است كه مي تواند نويدبخش نقش آفريني مؤثرتر هنرمندان ايراني در عرصه بين المللي باشد و اين منابع و قابليت ها در بستر امن و مطمئن به بار خواهد نشست.

   بي شك لياقت هنرهاي تجسمي در داخل و جهان فراتر ازآن است كه امروز ديده مي شود هرچند در حال حاضر هم جايگاه مهم هنرهاي تجسمي ايران در جهان اثبات شده است.

   جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي جوانان يكي از فرصت ها براي شناسايي خلاقيت هاي هنري جوانان است و امروز در بيستمين دوره با بازنگري تخصصي و عميق مي توان تأثيرگذاري اين رويداد را تقويت كرد  تا با حمايت بيشتر و برنامه ريزي دقيق تر توسعه و پيشرفت هنرهاي تجسمي چنانكه شايسته و حق آن است، محقق شود.

 تعدد جشنواره ها ازجمله جشنواره هايي در زمينه هنرهاي تجسمي جوانان ازسوي نهادها، انجمن ها و بخش خصوصي از مسايلي است كه سعي مي شود با تعامل و هماهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با ديگر نهادها و بخش خصوصي برطرف شود.

   از سعي و تلاش همكاران در معاونت امور هنري و اداره كل هنرهاي تجسمي و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان گلستان و همكاري ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استانها قدرداني مي كنم و مشاركت  و همراهي هنرمندان جوان عزيز را در بيستمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي جوانان پاس مي دارم.

   موفقيت و سربلندي را براي اهالي فرهنگ و هنر و خادمان اين عرصه آرزو دارم.

 

علی جنتی

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

 

تاريخ خبر:  1392/06/02